Kouluttajat

Kouluttajina toimivat urheilufysioterapeutti Seppo Pehkonen ja fysioterapeuttiAMK Mikko Pehkonen sekä työfysioterapeutti/urheilufysioterapeutti Tytti Nuoramo.

SEPPO PEHKONEN

Seppo Pehkonen on toiminut fysioterapeut- tina 30 vuoden ajan eri urheilulajien parissa. Hän on toiminut Suomen Olympiakomitean vastaavana fysioterapeuttina vuodesta 2004 lähtien ja ollut kuusissa Olympiakisoissa hoi- tamassa Suomen Olympiaurheilijoita.

Hän kouluttautunut Kinesioteippaukseen K-Active kinesiol- ogy teippauskursseilla sekä osallistunut K-Active Euro- pen kouluttajien koulutukseen. Hän on suorittanut Kinesio Taping Association International KT1, KT2 ja KT3 perus- ja jatkokoulutukset sekä MTC-kinesioteippauksen koulutuksen.

Hänet kutsuttiin myös Vancouverin 2010 talviolympiakisojen Kansainvälisen Olympiakomitean Medical Councilin kinesio- teippauskurssille.
Roomassa kesällä 2010 järjestettiin ensimmäinen kansain- välinen kinesioteippauksen tutkimuskongressi ja Seppo pääsi kuuntelemaan kinesioteippauksen kehittäjän Kenzo Kasen luentoa ja tutustumaan kinesioteippauksen isään.

TYTTI NUORAMO

Työfysioterapeutti/urheilufysioterapeutti Tytti Nuoramo on kouluttautunut kinesi- oteippaukseen kansainvälisellä Kinesio Taping Association International KT1, KT2 ja KT3 perus- ja jatkokoulutuksilla sekä K-Activen perus kurssilla. Hän on osallistu- nut myös MTC-kinesioteippauksen koulu- tukseen.

 

Tytti osallistui kesällä 2010 Roomassa pidettyyn ensimmäi- seen kansainväliseen kinesioteippauksen tutkimuskon- gressiin. Hän toimii koripallon naisten mestaruussarjan ToPon joukkueen fysioterapeuttina.

MIKKO PEHKONEN

Mikko Pehkonen on käynyt SUFT ry:n urhei- lufysioterapian peruskurssin. Hän on kou- luttautunut kinesioteippaukseen kansain- välisellä Kinesio Taping Association Interna- tional KT1, KT2 ja KT3 perus- ja jatkokoulu- tuksilla, K-Activen peruskoulutuksella ja osallistunut K-Activen kouluttajien koulu- tukseen.

Mikko työskentelee fysioterapeuttina Teramus Oy:n fysio- terapia klinikoilla ja kesällä 2012 huoltaja/managerina Suomen koripalloliiton miesten maajoukkueessa samalla avustaen fysioterapeutin tehtävissä.